Alfa in

Kukly, monitorování, odsavače, příslušenství > Omega weld servis

Omega weld servis

Ke stažení:

Popis

Omega je nástroj pro revize, kalibrace, validace elektrických zařízení, snímání svařovacích parametrů a nástroj pro kontrolu svařovacích strojů po opravách.

Splňuje požadavky normy ČSN EN 60974-4 ed.2 vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ve věstníku č. 9 zveřejněném dne 8.září 2011 Systém Omega je modulární. Skládá se ze software Omega weld servis (SW) a hardware Omega (HW)

Software Omega weld servis je určen pro:

• Evidenci firem

• Evidenci osob, svářečů

• Evidenci elektrických zařízení, měřících přístrojů

• Tvorbu a evidenci protokolů o opravách, revizích, kalibracích, validacích svařovacích zařízení,

• Seznam technických norem,

• Uložení, zobrazení a export dat z měření,

• Komunikaci s hardwarem Omega (měřící zařízení) a přístrojem REVEX pro revize

Parametry

ČeskyČesky EnglishEnglish
ALFA IN a.s.
Nová Ves 74, Okříšky, CZ

info@alfain.eu

tel. +420 568 840 009