Alfa in

navigacealfain.eu: Úvod » NOVINKA - Odsavač EVO FILTER 2 m s aktivním uhlím - odsavač za fantastickou cenu 25 999 Kč bez DPH

NOVINKA - Odsavač EVO FILTER 2 m s aktivním uhlím - odsavač za fantastickou cenu 25 999 Kč bez DPH

Ke stažení:

Odsavač EVO FILTER  je určen k občasnému místnímu odsávání škodlivin vzniklých při sváření. Filtr je vybaven jedním odsávacím ramenem. Pokud bude odsavač používán s vysokou frekvencí, je nutné počítat s častým čištěním filtračních stupňů a s častější obměnou filtrů.

Škodliviny ze vzduchu vznikající při svařování jsou přiváděny k dvojdílné filtrační sadě, kde jsou zachyceny mechanické částice a díky aktivnímu uhlí ve druhém stupni filtrace jsou zachycovány také plynné škodliviny. Posléze je vyčištěný vzduch pomocí ventilátoru vypouštěn zpět do pracovního prostoru.

 

 

A – FILTR KOVOVÝ  EVO - PRVNÍ FILTRAČNÍ STUPEŇ

Doporučujeme umývat tento filtr alespoň jednou týdne pro zajištění maximální filtrační účinnosti.

Kovový filtr je vyroben z inertních materiálů, které – pokud nejsou kontaminovány toxickými-škodlivými látkami – mohou být likvidovány jako směsný komunální odpad.

 

B – FILTR HLAVNÍ EVO H3- DRUHÝ FILTRAČNÍ STUPEŇ

Doporučujeme čistit nebo vyměnit tento filtr alespoň jednou za měsíc pro zajištění maximální filtrační účinnosti. Střední provozní doba tohoto filtru je 150 h (skutečná doba závisí na objemu filtrovaných škodlivin)

 FILTR HLAVNÍ EVO H3 je vyroben z inertních materiálů, které – pokud nejsou kontaminovány toxickými-škodlivými látkami – mohou být likvidovány jako směsný komunální odpad.

 

Dále si vás dovolujeme informovat o nahrazení odsavače UNI FILTER T novým odsavačem UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem Armoflex

 

Letos na podzim jsme ukončili prodej odsavačů UNI FILTER T. Zároveň s tím uvádíme na trh jejich nástupce UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem Armoflex

 

Nový odsavač UNI 2000H obsahuje řadu inovací:

1.    Nový odsavač má 74% větší plochu filtrů (na obrázku níže je vpravo)

2.    Síťové napájení je nyní na 1 x 230 V namísto původního třífázového.

3.    Sací výkon je větší o 100 m3/h (1400 m3/h)

 

 

Cena odsavače UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem Armoflex při koupi se svářečkou ALFA IN je 36 900 Kč bez DPH

 

Nový filtr obsahuje řadu inovací

1.    Nový odsavač má 74% větší plochu filtrů (na obrázku níže je vpravo)

2.    Síťové napájení je nyní na 1 x 230 V namísto původního třífázového.

3.    Sací výkon je větší o 100 m3/h (1400 m3/h)

 

 

Cena odsavače UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem Armoflex při koupi se svářečkou ALFA IN je 36 900 Kč bez DPH

 

ČeskyČesky EnglishEnglish
ALFA IN a.s.
Nová Ves 74, Okříšky, CZ

info@alfain.eu

tel. +420 568 840 009